Skip to content
Team
Mark van den OosterkampFinanciële administratie

Mark is verantwoordelijk voor de financiële- en personeelsadministratie binnen WPP. Hij heeft gestudeerd aan de MER (management, economie en recht) in Haarlem.

Likes
  • Abigail
  • Philou
  • Voetbal
  • Biertje
  • Koffie
Dislikes
  • Bieten
  • Wachten
  • Dubieuze debiteuren
  • Regen
Back To Top